סכסוכי שכנים - עורך דין לענייני סכסוך שכנים

תוכן עניינים

התופעה של סכסוכי שכנים הינה, תופעה נפוצה למדי וכך גם פנייה לאותו עורך דין לענייני סכסוך שכנים. אחת הסיבות המרכזיות לכך שישנם סיכסוכי שכנים רבים הינה בין היתר, הקירבה הפיזית היומיומית עם השכנים המתגוררים באותו בניין או בבית הסמוך. לרוב, סכסוכי שכנים מתבטאים בטענות על נזילות מים משכן המתגורר בקומה שלמעלה, נזקים שנגרמים על ידי שכנים לרכוש המשותף ו/או לרכוש הפרטי של אחד הדיירים, אי תשלום מיסי ועד בית,  גרימת מטרדי רעש, ריח ולכלוך, פלישה לרכוש הפרטי ופלישה לרכוש המשותף והשתלטות עליו, חריגות בנייה, שימוש במצלמות אבטחה, חדירה לפרטיות, השגת גבול ועוד שלל מקרים.

לרוב, ניתן ליישב סכסוכי שכנים אלו בדרכי שלום באמצעות פנייה לשכן הבעייתי בבקשה שיחדל מגרימת הנזק ו/או המטרד. לצערנו, ישנם מצבים בהם פתרון כזה איננו מעשי ואיננו בר ביצוע, מאחר והמדובר בשכן שמסרב לפעול בשיתוף פעולה ו/או לפעול בהתאם להוראות החוק. במצבים כאלו, לרוב, קיימות שתי דרכים עיקריות לדרך פעולה במקרה של סכסוכי שכנים כפי המפורט להלן:

פעולה אחת:  באמצעות נקיטה בהליך משפטי עצמאי ואישי ישירות כנגד השכן הבעייתי.

הפעולה שנייה: באמצעות פנייה לרשויות המדינה, על מנת שרשויות אלו יטפלו בשכן הבעייתי וידאגו לאכוף את החוק עליו.

עורך דין לענייני סכסוך שכנים

עורך דין לענייני סכסוך שכנים – פנייה לרשויות המדינה

הפניה לרשויות המדינה נעשית בהתאם לסוגייה אשר התעוררה בן השכנים, וזאת מכיוון שלכל חוק ישנו גורם ספציפי המופקד על אכיפתו. לרוב, הסוגייה תתברר בפני בית המשפט או אצל המפקח על המקרקעין ולעיתים ישנן סוגיות שבהן יש לפנות למשטרה. למשל פלישה לרכוש המשותף ו/או פלישה לרכוש הפרטי אם טרם חלפו 30 ימים מיום הפלישה – ניתן לפנות למשטרה וזאת בהתאם לקבוע בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. דוגמה נוספת בה ניתן לפנות למשטרה הינה עבודות שיפוץ בשעות מסויימות במהלך ימי חול ובשעות מסויימות בימי מנוחה וערבי חג. דוגמה נוספת הינה, מטרדי רעש בלתי סבירים מצד השכן אשר מנוגדים לתקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992.

כאמור, רוב סכסוכי השכנים הם בסמכות המפקח על המקרקעין ובית המשפט, יחד עם זאת, בנוסף לאמור לעיל, ישנם מצבי בהם יש לפנות לרשות אחרת. למשל, אם מדובר בשכן הגורם למטרדי רעש, לכלוך, ריח ונדליזם וכו', ניתן לפנות למשרד לאיכות הסביבה.

עורך דין סכסוך שכנים – נקיטת הליך משפטי 

 במקרים אחרים, בהם מדובר בשכן המסרב לתקן את העוולות ו/או המטרדים שהוא מבצע ופועל בניגוד לדין, לעתים אין כל ברירה ונאלץ לפתוח הליך משפטי באמצעות הגשת תביעה אזרחית כנגד השכן המטריד. את התביעה האזרחית ניתן להגיש בפני המפקח על המקרקעין או בתי המשפט האזרחיים.

סכסוכי שכנים בבתים משותפים – איך ניתן ליישב את המחלוקות בקלות ובמהירות?

מגורים בבית משותף עלולים להיות מלווים במחלוקות ובסכסוכים בקרב הדיירים. חילוקי הדעות עשויים להתמקד בשלל תחומים וביניהם פלישה לא מאושרת לשטח משותף, סכסוכי חנייה, לכלוך בשטחים משותפים, רעש ועוד. מהם הכלים שבאמצעותם ניתן לפתור את הסכסוכים?

במדינת ישראל רוב התושבים בערים מתגוררים בבתים משותפים. סגנון מגורים זה מוביל לא פעם לסכסוכים ולחילוקי דעות בנוגע לנושאים שונים. מאחר שהצדדים המעורבים בסכסוכי שכנים מתגוררים בסמיכות זה לזה, הסכסוכים עלולים להתפרץ על בסיס יומי, להחריף ולהגיע לחילופי דברים קשים ואף להתדרדר לאלימות פיזית. חילוקי דעות וסכסוכים בין שכנים בבית משותף יכולים לפרוץ בנוגע לשימוש בלתי מורשה בשטחים משותפים, מטרדי רעש, לכלוך, חנייה, בעיות רטיבות ועוד.

מערכת יחסים מתמשכת

מערכת היחסים בין דיירים בבית משותף מתאפיינת בכך שברוב המקרים גם אחרי שהתקבל פתרון מוסכם לסכסוך דיירים, הצדדים לסכסוך צריכים להמשיך להתגורר בשכנות. על כן, בעת בחירה באפשרות ליישוב הסכסוך חשוב לשים לב לכך שהפתרון שיתקבל בסופו של ההליך יאפשר לשכנים המסוכסכים להמשיך להתגורר בשכנות.

סכסוכים בין שכנים עלולים לפרוץ בין היתר בעקבות שימוש בלתי מורשה שמבצע אחד הדיירים ברכוש המשותף או ברכוש פרטי של דייר אחר. סכסוכי שכנים בבתים משותפים עלולים לפגוע באיכות החיים של הדיירים ובמקרים מסוימים אף להפוך את חייהם בביתם לבלתי נסבלים. לפיכך, במקרה של סכסוך דיירים בבית משותף מומלץ לצדדים לסכסוך לנסות ליישבו ביניהם בדרכי נועם וללא מעורבות של מערכת המשפט והמשטרה. בעוד חלק מהשכנים צפויים להתייחס בעין יפה לפניה ישירה בנוגע לסכסוך, שכנים אחרים דווקא עלולים להתעלם מהפניה לחלוטין.

בקשת צו למניעת הטרדה מאיימת

סכסוכים בין שכנים עלולים להחמיר ולהתדרדר במהירות לאלימות מילולית ואף פיזית, לפגיעה בפרטיות, פרסום לשון הרע, הטרדה ועוד. אם התנהגות אחד השכנים בבית המשותף מהווה סיכון לביטחונו של שכן אחר, מומלץ לא להשתהות ולפנות למשטרה בנושא. עם זאת, חשוב לציין כי ברוב המקרים המשטרה תתערב בסכסוך שכנים רק כאשר מתעורר חשד לביצוע עבירה פלילית דוגמת תקיפה, איומים, או היזק לרכוש בזדון.

אפשרות נוספת שעומדת לרשותו של דייר בבית משותף אשר נפגע כתוצאה מפגיעה בפרטיות, איומים, פגיעה ברכוש ועוד, היא להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת נגד השכן הסורר. לאחר הגשת הבקשה לצו, בית המשפט ידון בה וייתן למבקש צו זמני במעמד צד אחד אם הוא סבור שהדבר מוצדק. לאחר שבעה ימים לכל היותר ממועד הוצאת הצו הזמני, בית המשפט יקיים דיון במעמד שני הצדדים ויחליט אם לשנות את הצו, לבטלו או להאריך את תוקפו. לרוב, תוקף הצו יוגבל לחצי שנה אך בית המשפט מוסמך להאריכו לשנה ובמקרים חריגים ויוצאי דופן אף לשנתיים.

התמודדות יעילה עם סכסוכי שכנים

לפני פתיחה בהליכים משפטיים מומלץ לפנות בכתב לצד השני, לפרט את הסיבות לסכסוך ולחילוקי הדעות ולבקש טיפול בבעיה. לחילופין, ניתן לכנס אספת דיירים ולציין במסגרתה את הסיבות לפרוץ הסכסוך.

אם הניסיונות ליישב את הסכסוך בדרכי שלום כשלו, ניתן לפעול בדרכים חלופיות. אפשרות פעולה אחת היא לפנות לאגודה לתרבות הדיור שאחראית לניהול תקין של ענייני הבית המשותף ועל שמירת יחסי שכנות טובים בקרב דיירי הבית המשותף.

אפשרות נוספת לטפל בסכסוך היא לפנות ישירות לצד השני ולהציע לו להעביר את הסכסוך להליך גישור בהסכמה, אשר במסגרתו הצדדים יוכלו לקיים ביניהם שיח פתוח ומכבד בתיווך של מגשר ניטרלי.

אפשרות פעולה נוספת שעומדת לרשות צדדים לסכסוך שכנים היא לפנות למרכז גישור ודיאלוג ברשות המקומית שם הם יוכלו להיעזר בגורמים מקצועיים כדי ליישב את המחלוקת באמצעות הידברות. מרכזי גישור ודיאלוג ברשויות המקומיות מציעים לפונים שירות ליישוב סכסוכי שכנים שניתן באמצעות מגשרים מוסמכים שמעניקים את השירות בהתנדבות.

יישוב הסכסוך באמצעות פתיחת הליך משפטי אצל המפקח או בבית המשפט

אם כל האפשרויות החלופיות עלו בתוהו, לפני פתיחה בהליכים משפטיים, מומלץ לעיין בתקנון הבית המשותף ולבדוק האם הפעולות שביצע השכן נחשבות להפרה של הוראות התקנון – הסכם מחייב שנכרת בין כל הדיירים הבית המשותף. אם הפעולות שביצע השכן אינן מהוות הפרה של הוראות התקנון, ייתכן והגיע הזמן לפתוח בהליך משפטי כדי ליישב את הסכסוך.

תביעה נגד השכן תוגש למפקח על הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין. המפקח הוא גוף שיפוטי בעל סמכות מקבילה לסמכות שופט בבית משפט שלום. לפיכך, למפקח על הבתים המשותפים נתונות סמכויות שיפוט יעילות ונרחבות. על פי רוב, הליך משפטי בפני המפקח הוא גמיש יותר בהשוואה להליך משפטי שמתנהל בבית משפט השלום באשר ללוחות זמנים, דיני ראיות וסדרי דין.

סמכויות המפקח על הבתים המשותפים

המפקח על הבתים המשותפים הוא בעל סמכות שיפוט בלעדית בסכסוכים ביחס להרחבת דירה, זכויות וחובות לפי תקנון הבית המשותף וסכסוכים בנוגע להשתתפות של בעלי דירות בהוצאות שוטפות של הבניין. יתרה מזאת, למפקח מוקנית סמכות שיפוט ייחודית בכל הקשור למתקנים בבניין כגון מעליות ודודי שמש ובנוגע להיתרים ועבירות לפי חוק התכנון והבנייה.

על פסק הדין של המפקח על הבתים המשותפים אפשר להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו ממוקם הבית המשותף. אם הסכסוך עוסק בהסגת גבול לדירה או לרכוש המשותף אשר בוצעה על ידי בעלים של דירה בבניין, לבית משפט השלום מוקנית סמכות שיפוט מקבילה לסמכות השיפוט של המפקח על הבתים המשותפים. לעומת זאת, בסכסוכים המתמקדים בהסרת מפגע סביבתי או במטרד מוקנית לבית משפט השלום סמכות שיפוט בלעדית.

בסיום ההליך המשפטי התובע עשוי לקבל צווים מסוגים שונים לפי נסיבות המקרה או פיצויים. אם הסכסוך התדרדר וגרם לפגיעה בשגרת חייו של התובע ולהטרדתו, הוא יוכל לבקש צו הרחקה נגד השכן הסורר.

מומחיות משפטית חיונית לצורך גיבוש פתרון יעיל לסכסוך

מחלוקות וסכסוכים בקרב שכנים עלולים לפרוץ עקב שלל סוגיות הנובעות מיחסי השכנות בבית המשותף. על כן, כדי להביא לפתרון יעיל ומהיר של הסכסוך, נדרשת מומחיות משפטית, ידע והבנה מעמיקה בפסיקה ובחקיקה, כמו גם ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים בבית המשפט ואצל המפקח על הבתים המשותפים.

אם נקלעתם לסכסוך שכנים, מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי, מיומן ומנוסה שעוסק בתחום הנדל"ן, המקרקעין וסכסוכי השכנים כדי שייצג אתכם ויסייע לכם לפתור את הסכסוך ביעילות ובמהירות. עורך הדין ייבחן את נסיבות המקרה לעומק, יעריך את סיכויי התביעה ויגבש בשיתוף הלקוח אסטרטגיית פעולה מיטבית לצורך מיצוי זכויותיו.

משרד עורכי דין אליוב – גרין עוסק בנדל"ן ובמקרקעין, בעל ניסיון רב בטיפול בסכסוכי שכנים, ליקויי בניה, עסקאות מכר ועוד.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

עורך דין לענייני סכסוך שכנים במרכז

מטרת הכתובים באתר אינם בשום אופן לשם יעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית, והשימוש בהם באחריות בלעדית של הקורא. הכתובים באתר מהווים תיאורים כלליים בלבד ובלתי מחייבים.

קבע עכשיו פגישת יעוץ בחינם!

0 %
תיקים שנוצחו
0 %
ייעוצים שצלחו
0 %
פשרות שהושגו
0 %
תיקים של לקוחותינו שנדחו

מגורים בבניין משותף אינם מהווים תמיד דבר פשוט. לעיתים שוררים יחסי שכנות טובים, אך לא פעם ישנם מריבות בין השכנים ואווירה לא טובה. ישנם מקרים שבהם סכסוכי שכנים יוצאים לחלוטין מפרופורציות ובמקרה זה אין מנוס מלהגיש תביעה למפקח על מבנים משותפים. כמובן שלא כדאי להגיש את התביעה באופן עצמאי וכדאי מאוד לבחור עורך דין לענייני סכסוך שכנים אשר יגיש עבורכם את התביעה בצורה הטובה ביותר.

אם אתם תוהים מתי יש צורך לבחור בשירותיו של עורך דין לענייני סכסוך שכנים, הרי שהתשובה היא בכל מקרה שבו יש צורך להגיש תביעה כנגד שכן כלשהו בגין סכסוך כזה או אחר למפקח על הבתים המשותפים. ישנם סכסוכי שכנים אשר יכולים להיות רציניים מאוד. ישנם סכסוכים על נזילה מדירה אחת שמגיעה לדירה אחרת כאשר השכן האחראי על הנזילה איננו מעוניין לתקן אותה, ישנם סכסוכים על רכוש משותף ששכן אחד החליט שהוא שייך רק לו, ישנם סכסוכים על שכן שמפריע באופן תדיר לדיירים בשל עישון בחדר המדרגות, רעש אחרי השעה שבה אסור להרעיש ועוד. בכל מקרה שבו יש סכסוך משמעותי ביותר בין שכנים, כדאי להגיש תביעה למפקח על הבתים המשותפים. על אף שלא מדובר על תביעה מורכבת כמו תביעה משפטית רגילה, הרי שעדיין לא כדאי לנהל אותה באופן עצמאי וחשוב לבחור עורך דין לענייני סכסוך שכנים אשר ידוע כמקצועי ומנוסה בתחום זה, שיסייע בהגשת התביעה ובניהול התביעה.

כיצד בוחרים עורך דין לענייני סכסוך שכנים?

אם אתם תוהים כיצד בוחרים עורך דין לסכסוכי שכנים, הרי שחשוב מאוד שתבחרו בו בצורה נכונה על מנת שהוא אכן יסייע לכם. על כן, קודם כל בדקו האם מדובר על עורך דין שידוע כמקצועי מאוד בתחום זה. עורך דין מעין זה חייב להכיר את כל התחום הנוגע לסכסוכי שכנים לרבות כיצד יש להתנהל בסכסוכים שונים. מעבר לכך, חשוב מאוד לבדוק כמה שנים הוא עוסק בתחום והאם יש לו לא מעט לקוחות אשר יכולים להעיד כי מדובר על עורך דין מקצועי ומנוסה שסייע לא מעט בתהליך הגשת התביעה.

אם אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין לענייני סכסוך שכנים מקצועי ומנוסה, צרו קשר עם אליוב-גרין, משרד עורכי דין.

מגורים בבתים משותפים הם לא דבר פשוט. לא פעם הם דורשים מהדיירים שלהם להתמודד עם סיטואציות לא פשוטות מול השכנים ולהתפשר על מגוון דברים שונים. חשוב לדעת כי ישנם מקרים שבהם סכסוכי שכנים מחמירים ביותר ואין מה לעשות מלבד להגיש תביעה בכדי להגן על הזכויות ועל הנכסים של כל אחד מהדיירים. חשוב מאוד לדעת כי כל בעל דירה וכן כל דייר בבית משותף חייב להבין מהן הזכויות שלו במידה והוא מעורב בסכסוך שכנים וכן, אם הוא מעורב בסכסוך שכנים קשה כדאי מאוד שיבחר עורך דין לענייני שכנים מקצועי ומנוסה אשר יסייע לו.

מה צריך לדעת על סכסוך שכנים בכל הקשור לבתים משותפים

כמעט כל אדם שמתגורר בבניין, נאלץ להתמודד עם השכנים שלו עם סיטואציות שונות. לעיתים יש יחסי שכנות טובים ולעיתים יחסי השכנות מורכבים יותר. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם סכסוכי השכנים הופכים להיות חמורים יותר. במקרה שכזה לא פעם יש צורך לערב עורך דין לענייני שכנים. סכסוכי שכנים יכולים להתפתח כתוצאה מאירועים פשוטים כגון: תלונה על אחד השכנים אשר בוחר לעשן בחצר או נזילה מהדירה של אחד השכנים לדירה שלכם. יחד עם זאת, סכסוכים רציניים יותר יהיו על הסגלת גבול ועל דברים מהותיים ביותר אשר עוברים ללא ספק הגבול ולכן, במקרים הללו כאשר אין צורך לפשרה במסגרת שאיננה משפטית, ככל הנראה האופציה הטובה ביותר העומדת על הפרק היא להגיש התביעה למפקח על בתים משותפים. כמובן שכדאי לבחור בעורך דין מקצועי ומנוסה שיגיש את התביעה עבורכם.

מדוע חשוב לבחור עורך דין לענייני שכנים עבור סכסוכי שכנים והגשת תביעה?

על אף שהגשת תביעה למפקח על הבתים המשותפים איננה מהווה תביעה מורכבת למדי כמו תביעה משפטית לכל דבר, הרי שחשוב להבין שיש לתביעה זאת השלכות מהותיות ביותר וכל טעות בכתב התביעה יכולה לפגוע בכם ועל כן, חשוב מאוד שתבחרו עורך דין לענייני שכנים שיסייע לכם להגיש את התביעה בצורה הטובה ביותר ואף לנהל אותה ואל תקלו בכך ראש.

אם אתם מחפשים עורך דין לענייני שכנים מקצועי ומנוסה, צרו קשר עם אליוב-גרין, משרד עורכי דין.

סכסוכי שכנים הם בהחלט לא דבר נעים. הם יכולים לגרום עוול של ממש לכל הדיירים המתגוררים בבניין משותף. חשוב לדעת כי מדובר על סכסוכים אשר יכולים להימשך כמה חודשים ולעיתים כמה שנים ומעורבים בהם מגוון רגשות לרבות: נקמה, טינה, עלבון, כעס ועוד. בסכסוכים מעין אלה כל אחד מהצדדים רוצה לצאת מנצח ולהראות לצד השני שהוא היה הצודק לאורך הדרך כולה. בשלב מסוים שכבר אין יותר כוח להתעסק בסכסוך המדובר ומנסים לפתור אותו אחת ולתמיד כדאי מאוד לבחור עורך דין סכסוך שכנים מקצועי אשר יסייע להגיע להבנות הנדרשות במסגרת הסכסוך העומד על הפרק.

עורך דין סכסוך שנים- באיזה מקרים יש צורך בשירותיו?

ישנם מקרים שונים שבהם יש צורך לערב עורך דין סכסוך שכנים, כך לדוגמא: במקרים של סכסוכי שכנים הנובעים בשל מטרד של ריח או רעש, כגון: שכנים שמתלוננים על רעש של מסיבות או קריוקי בשעות המאוחרות של הלילה, רעש של שיפוצים וכן על ריחות של עישון או בעלי חיים. כמו כן ישנם סכסוכי שכנים על רקע של שימוש פרטי וכן השתלטות לא חוקית על שטחים משותפים כגון: שכן אשר משתלט על השטח של האופניים הרלוונטי לכל השכנים ועוד. מקרה נוסף הוא סכסוך שכנים אשר נובע בשל שטח משותף כלשהו כגון: גדר משותפת או צמחיה וכן סכסוכי שכנים אשר נובעים מאי תשלום של מיסי ועד בית ועוד.

היתרונות בפנייה לעורך דין סכסוך שכנים

אין ספק כי יש אי נעימות רבה בפנייה אל סמכויות החוק או גורמים משפטיים שונים כאשר יש נוצר סכסוך בין שכנים, אך לא פעם מעורבות של עורך דין מהווה את הדרך היחידה לסיים את הסכסוך בין השכנים ויש לכך יתרונות והם: הפנייה לעורך דין סכסוכי שכנים מייצרת מעין שקט זמני בהתנהלות של דיירי הבניין שכן ההתנהלות עוברת לעורכי הדין והשכנים לא נדרשים לעסוק בסכסוך. מעבר לכך לעורך דין מעין זה יש ידע משפטי רחב היקף בכל הנוגע לזכויות של הדיירים וכן התנהלות ברכוש המשותף ועוד והם יכולים להציג בפני השופט חוקים, תקנות ואפילו פסיקות קודמות בנושאים דומים אשר יכולים לסייע בפתרון הסכסוך.

אם אתם מחפשים עורך דין סכסוך שכנים מקצועי ומנוסה צרו קשר עם אליוב גרין משרד עורכי דין.

אליוב-גרין עורכי דין

משרד עורכי דין אליוב-גרין
ניסיון של שנים ומתמחים
בשלל תחומים

עורך דין לענייני סכסוך שכנים
עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין
עורך דין סכסוך שכנים
עורך דין פירוק חברה

צור קשר

כל הזכויות שמורות © 2022 | משרד עורכי דין ונוטריון אליוב-גרין

Call Now Button דילוג לתוכן