עורך דין נזקי גוף

תוכן עניינים

פיצוי בגין תאונת דרכים- מה עורך דין נזקי גוף יכול לתבוע כפיצוי?

פיצוי בגין תאונת דרכים שניתן לאותו עורך דין נזקי גוף לתבוע במסגרת זו הם, למשל: נכות, פגיעה בכושר העבודה, אובדן ימי עבודה ואובדן שכר (כולל ההפרש בין שווי יום עבודה לבין שווי יום מחלה ששולם לעובד כדמי מחלה על-ידי המעסיק), כאב, טראומה נפשית וכיו"ב.

עורך דין נזקי גוף

נפגעים שאינם זכאים פיצוי בגין תאונת דרכים

מי שגרם לתאונה במתכוון, במטרה לגרום נזק גוף או רכוש, מי שנהג ברכב ללא הסכמת הבעלים תוך הפרת חוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב בלי רשות) (אם הנמצאים בסיטואציה זו ברכב נהרגו בתאונה, יוכלו התלויים בהם להגיש תביעה ל"קרנית", אך לא היורשים) , תשכ"ד-1964 וכן מי שנמצא ברכב ביודעו שנהג נטל את הרכב ללא רשות, מי שנהג ברכב ללא רישיון, למעט רישיון שפקע עקב אי תשלום או אגרה או עקב הליכי הוצאה לפועל (אם הנוסעים ברכב נהרגו בזמן התאונה, לתלויים תהיה זכות תביעה מכוח החוק, בניגוד ליורשים אשר אינם זכאים לתבוע), מי שעשה שימוש ברכב, או שהרכב סייע לו, לצורך ביצוע פשע , מי שנהג ללא ביטוח חובה או שהביטוח לא כיסה את השימוש של הנהג ברכב. יובהר, כי במקרה זה קיים חריג, לפיו אם הנהג ברכב לא ידע ולא יכול היה לדעת שהוא נוהג ללא כיסוי ביטוחי מתאים, אזי באפשרותו להגיש תביעה נגד "קרנית", בעל הרכב או המחזיק בו, התיר לאחר לנהוג ברכב בידיעה שלא קיים כיסוי בביטוח חובה או שהביטוח אינו מכסה את הנסיעה ברכב במסגרתה אירעה התאונה, הן בתוך הרכב והן מחוצה לו. במקרה זה חשוב לדעת שאם הנהג ברכב, אשר קיבל היתר לעשות בו שימוש, לא ידע ולא היה באפשרותו לדעת כי הרכב אינו מבוטח בביטוח חובה, הרי שהחוק מקל עימו ומאפשר לו להגיש תביעה נגד "קרנית".

מה עושים כאשר מתרחשת תאונה?

דבר ראשון תבקשו את כל הפרטים של הרכב הפוגע, רישיונות, ביטוח, עדים ומספרי פוליסות.

דבר שני תצלמו בעזרת הטלפון הנייד את כל הנזקים שנגרמו לרבות את מיקום הרכבים. לעתים יש פוגעים אשר ימהרו להזיז את האוטו על מנת להראות בשלב מאוחר יותר שהם לא אשמים לכן אנו ממליצים לצלם באמצעות הוידאו ישר איך שמתחרשת התאונה על מנת שיהיה תיעוד אותנטי של הכל.

דבר שלישי תפנו לתחנת המשטרה על מנת לקבל אישור שהייתם מעורבים בתאונה.

דבר רביעי מאותו רגע התחילו לתעד כל נזק שנגרם לכם (גופני) ולשמור כל מסמך מביקור רפואי שהייתם בו. חשוב להתלונן על כאבים כאלה ואחרים ממש בהתחלה וכמובן לשמור תיעוד מהמיון.

דבר חמישי תשמרו את כל הקבלות אשר מוכיחות את ההוצאות שלכם מרגע ובעקבות התאונה.

דבר שישי תפנו לעורך דין מומחה שיטפל לכם בתיק!

אליוב-גרין משרד עורכי דין מתמחה בייצוג נפגעי תאונות דרכים ולמשרדנו רשומות הצלחות רבות בתחום!

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

בעצם חוק זה הוא משטר של אחריות מוחלטת, חל רק על נזקי גוף ולא נזקי רכוש. מטרת החוק לתת פיצוי ולקצר התדיינויות בנושא.
תביעת נזיקין בעקבות תאונת עבודה: כיצד ניתן לקבל את מלוא הפיצוי מהמעסיק?

עובד שנפגע בתאונת עבודה בעקבות רשלנות המעסיק זכאי להגיש נגד מעסיקו תביעת פיצויים בגין הנזק שנגרם לו. ליווי משפטי מקצועי יסייע לנפגע בעבודה למצות את מלוא זכויותיו לאחר התאונה ולמקסם את הפיצויים

עובד שנפגע בתאונת עבודה שאירעה לו בעקבות רשלנות המעסיק יוכל להגיש תביעת פיצויים נגד המעסיק שהתרשל כלפיו והפר את חובת הזהירות שלו. עובד שנפגע בתאונת עבודה רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי תוך שנה ממועד התאונה כדי למצות את מלוא זכויותיו. יובהר כי בתביעת דמי פגיעה ובתביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה שמוגשות למוסד לביטוח לאומי אין כל משמעות לשאלת אשמתו של העובד בתאונה.

אם התאונה התרחשה בעקבות התרשלות המעסיק, העובד רשאי להגיש תביעת פיצויים נזיקית נגדו. במסגרת התביעה העובד יצטרך להוכיח שהתאונה התרחשה בעקבות התרשלות המעסיק ולפיכך הוא נושא באחריות לפצות את העובד על הנזק שנגרם לו בעקבות התאונה. מעבר לכך העובד יצטרך להוכיח באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי כי נגרם לו נזק וכי יש קשר סיבתי בין התרשלותו של המעסיק לבין הנזק שנגרם לו.

אם המעסיק רכש פוליסת ביטוח חבות מעסיקים, גם אם בבית המשפט יוכח שהוא התרשל כלפי העובד והתרשלותו גרמה לתאונת העבודה אשר גרמה נזקים לעובד, כל שיידרש ממנו יהיה לשלם את סכום ההשתתפות עצמית שסוכם עם חברת הביטוח, כאשר חברת הביטוח היא זו שתיכנס בנעליו של המעסיק ותשלם לעובד את הפיצוי שנפסק לו. תביעת פיצויים נגד המעסיק ניתן להגיש תוך תקופה של 7 שנים ממועד התרחשות התאונה כאשר לאחר מכן תחול התיישנות.

בהתאם לחוק, תאונת עבודה היא אירוע שבו עובד נפגע תוך כדי ועקב עבודתו עצל המעסיק וזאת לרבות פגיעה של עצמאי במהלך העבודה. לפי סעיף 2 לפקודת הנזיקין, מעביד הוא אדם שיש לו שליטה גמורה על הדרך שבה אדם אחר מבצע עבודה בשבילו. עובד הוא "מי שעבודתו נתונה לשליטה כאמור".

קבעו עכשיו פגישת יעוץ בחינם!

חובת זהירות של מעסיק כלפי עובדיו

בפסיקת בתי המשפט נקבע כי כל מעסיק חב חובת זהירות כלפי עובדיו. אם חובת הזהירות של המעסיק הופרה, העובד יוכל להגיש תביעת פיצויים נגד מעסיקו. חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו עוגנו בשורה ארוכה של פסקי דין ובתקנות שהותקנו מכוח פקודת הבטיחות בעבודה.

אחריות המעסיק כוללת בין היתר את החובה לנקוט באמצעים סבירים כדי להגן על עובדיו מפני סיכונים שמצויים במקום העבודה או בתהליך העבודה, בין אם מדובר בסיכונים רגילים, בלתי רגילים או בסיכונים מיותרים. יובהר כי חובתו של המעסיק היא אישית ועל כן הוא מחויב לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע נזק גוף לעובדיו במהלך עבודתם.

בתוך כך, המעסיק מחויב להזהיר עובדים בדבר הסיכונים הצפויים בסביבת העבודה, לתת מענה בטיחותי כדי למנוע נזק לעובדים, לסלק כל סיכון שקיים בסביבת העבודה של העובדים, לספק לעובדים ציוד מגן תקין ומתאים לכל סביבת עבודה במקום העבודה ולוודא שהעובדים אכן משתמשים בציוד המגן.

יתרה מזאת, המעסיק מחויב לפקח על עובדיו ולוודא כי הם שומרים על כללי הבטיחות במקום העבודה, ממלאים אחרי הנחיות המעסיק באשר להפעלת כלי העבודה ולאופן ביצוע העבודה. נוסף על כך, המעסיק מחויב להדריך את עובדיו בנוגע לשימוש בכלי עבודה ולאופן ביצוע העבודה.

אשם תורם של העובד

אם המעסיק לא נקט בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לצורך הגנה על עובדיו מפני הסיכונים ועובדיו נפגעו במהלך העבודה, הם יוכלו לתבוע אותו בגין הנזק שנגרם להם. חשוב לציין כי לצד האחריות שמוטלת על המעסיק, מובן שגם העובד מחויב להיות אחראי ולמלא אחר כללי הזהירות במקום העבודה והנחיות המעסיק.

על כן, אם המעסיק יוכיח שהעובד נפגע כתוצאה מפעילות חסרת זהירות ורשלנית מצידו, אז גם לעובד תיוחס אחריות לנזק. במקרה כזה, בית המשפט יפחית מהפיצוי הכולל שמגיע לעובד את החלק המיוחס לעובד בשל רשלנותו התורמת.

קיזוז תגמולי ביטוח לאומי מסכום הפיצוי שהתקבל בתביעה נגד המעסיק

מכיוון שמטרת דיני הנזיקין היא השבת המצב לקדמותו, הרי שעובד שנפגע בתאונת עבודה יקבל פיצוי שאמור להחזיר אותו למצב שבו הוא היה לפני תאונת העבודה. עובד שנפגע בעבודה לרוב יתבע תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי ופיצויים מהמעסיק. כדי למנוע מצב שבו עובד יקבל כפל פיצוי, בית המשפט יפחית את סכום התגמולים שיקבל העובד מהמוסד לביטוח לאומי מהפיצויים שייפסקו לו בתביעה שהגיש נגד המעסיק.

מה לעשות כדי למקסם את סכום הפיצוי מהמעסיק?

לעובד שנפגע במהלך העבודה כדאי לפנות מיד למעסיק, בסמוך לאחר התרחשות התאונה, כדי לקבל ממנו טופס ב.ל. 250 אשר עימו ניתן לקבל טיפול רפואי בקופת החולים. בטופס ב.ל. 250 המעסיק יפרט את פרטי התאונה ולכן חשוב לשים לב שהוא ממלא בצורה מדויקת את פרטי התאונה ולא מחסיר פרטי מידע רלבנטיים.

בהמשך ולפי הצורך, רצוי לגשת לקבל טיפול רפואי ולוודא כי בגיליון הרפואי נרשם כי סיבת הפניה והטיפול הרפואי היא תאונת עבודה. לאחר קבלת הטיפול הרפואי חשוב לקבל תעודה רפואית מקורית לנפגע בעבודה שתשמש בהמשך למיצוי הזכויות במוסד לביטוח לאומי.

אם נגרם לכם נזק גופני בעקבות התאונה חשוב לטפל בבעיות הרפואיות שהופיעו בעקבות התאונה, ולדאוג לקבל טיפול רפואי רציף ואינטנסיבי ממועד התאונה ואילך. נפגע שלא פעל כדי לקבל טיפול רפואי ראוי עלול להיחשב כמי שלא הקטין את נזקיו ולפיכך מסתכן בהפחתת סכום הפיצוי הסופי.

מעבר לכך, כדאי לאסוף את כל המסמכים הרפואיים מכל המוסדות שבהם הנפגע קיבל טיפול רפואי כולל בתי חולים, קופות חולים, טיפולי פיזיותרפיה, טיפולי רפואה משלימה, בדיקות הדמיה, רנטגן ועוד. כמו כן מומלץ לשמור קבלות וחשבוניות שהתקבלו עבור טיפולים רפואיים, מכשירים ועזרים רפואיים, נסיעות לקבלת טיפולים רפואיים ועוד.

קבעו עכשיו פגישת יעוץ בחינם!

עורך דין נזקי גוף בעקבות נפילה

לצערנו, פעמים רבות קורה שאנשים נופלים ו/או מחליקים עקב תחזוקה לקויה, רשלנות של העירייה או של בית עסק ובעקבות כך נגרמים להם נזקי גוף שלעיתים אף גורמים לנכות לצמיתות. על מנת לתבוע גוף ממשלתי או עסקי עקב פגיעה פיזית, על הנפגע חלה חובת ההוכחה לגבי ההתנהגות ו/או ההתנהלות הרשלנית של הגורם הרשלן שבעקבות כך הנפילה גרמה לנזק גוף ו/או לנזק ברכוש. דוגמאות להתנהלות רשלנית הן: רצפה רטובה שגרמה להחלקה, מכשול שהוצב בניגוד לדין, פגם בדרכי גישה, בור שלא נסגר, מדרכה עקומה, מדרכה שבורה, מדרגה שבורה ועוד שלל מקרים ומצבים אשר עלולים לגרום לאדם למעוד ו/או להחליק ו/או ליפול וכתוצאה מכך נגרם נזק לנפגע.

במקרה בו נפגעתם עקב נפילה, מומלץ לפנות אל אליוב-גרין משרד עורכי דין אשר יבחן את האירוע באופן מקצועי ויסודי. במקרה שבו אכן הוכחה רשלנות כנגד המזיק (הצד הרשלן), אנו נמליץ להגיש תביעה לצורך קבלת פיצוי כספי בגין ההתנהלות הרשלנית והנזק שנגרם על ידי המזיק.

אם נפלת ברחוב ונפגעת האם ניתן לקבל פיצוי כספי?

ככלל, הרשות המקומית היא שאחראית לאתר, למנוע ולהסיר מפגעים בשטח הציבורי, כך שתביעה בגין נזקי גוף כתוצאה ממפגע ברחוב ו/או בכל שטח ציבורי השייך לרשות הרבים תוגש ככלל כנגד הרשות המקומית. בית המשפט קבע לא אחת כי אחת החובות המרכזיות של העירייה  היא לדאוג לתקינותן של מערכות הכבישים והמדרכות שבתחומה. נציין, כי קיימים מקרים בהם על אף שאדם נפל בשטח ציבורי התביעה לא תוגש כנגד העירייה אלא כנגד גורם אחר. כך למשל, במקרה שהמפגע נמצא בבניין מגורים, יש לבחון הגשת תביעה כנגד מחזיק המקרקעין. כמובן שאם הנזק נגרם בתוך בית עסק למשל חנות או קניון, יש לבחון הגשת תביעה כנגד בעל החנות או כנגד הקניון.

יודגש כי על מנת להוכיח רשלנות– יש להצביע על גורם שהתרשלותו גרמה לתאונה ולהוכיח באמצעות אסמכתאות כגון צילומים, עדים חוות דעת וכו' כי אכן אותו גורם התרשל כלפי הניזוק.

משרדנו ממליץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בנזקי גוף על מנת שיוכל לחוות את דעתו לגבי סיכויי התביעה.

פרט חשוב הוא, כי לכל עירייה ולרוב העסקים הגדולים יש יועצים משפטיים הבקיעים בתחום הנזיקין, אשר מתמודדים עם תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כאלו באופן יום יומי ועל כן המלצתנו היא  להעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני הנזיקין. אליוב-גרין משרד עורכי דין מתמחה בדיני הנזיקין ואנו נשמח להעניק לכם שירות מקצועי, יסודי ואיכותי ללא פשרות. במידה ונגרם לכם נזק עקב נפילה ו/או החלקה ברחוב או בשטח בית עסק, בניין מגורים או בכל מקום אחר הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי מקיף מעורך דין נזיקין אשר מומחה בנזקי בגוף.

לנפגע בתאונת עבודה חשוב לפנות בהקדם האפשרי ובסמוך לאחר התאונה לעורך דין מקצועי, מיומן ומנוסה בניהול תביעות נזיקין נגד מעסיקים. עורך הדין יוכל ללוות את הנפגע בהליך למיצוי זכויותיו, ידריך וינחה אותו לפי הצורך עד לקבלת מלוא הפיצוי מהמעסיק.

משרד עורכי דין אליוב – גרין עוסק בדיני נזיקין, בעל ניסיון רב בניהול תביעות נזיקין נגד מעסיקים שהתרשלו כלפי עובדיהם עד לקבלת פיצוי הולם ומיצוי זכויות מיטבי. במשרדנו עורכי הדין נזיקין אשר מתמחים בנזקי גוף ובתאונות עבודה.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

עורך דין נזיקין רעננה – עורך דין נזיקין תל אביב – עורך דין נזיקין כפר סבא – עורך דין נזיקין הוד השרון – עורך דין נזיקין נתניה – עורך דין נזיקין יהוד – עורך דין נזיקין בת ים – עורך דין נזיקין רמלה – עורך דין נזיקין ראשון לציון – עורך דין נזיקין רמת גן – עורך דין נזיקין טירה – עורך דין נזיקין פתח תקווה – עורך דין נזיקין רמת השרון – עורך דין נזיקין ראש העין – עורך דין נזיקין חולון – עורך דין נזיקין אבן יהודה – עורך דין נזיקין תל מונד – עורך דין נזקי גוף רעננה – עורך דין נזקי גוף תל אביב – עורך דין נזקי גוף כפר סבא – עורך דין נזקי גוף הוד השרון – עורך דין נזקי גוף נתניה – עורך דין נזקי גוף יהוד – עורך דין נזקי גוף בת ים – עורך דין נזקי גוף רמלה – עורך דין נזקי גוף ראשון לציון – עורך דין נזקי גוף רמת גן – עורך דין נזקי גוף טירה – עורך דין נזקי גוף פתח תקווה – עורך דין נזקי גוף רמת השרון – עורך דין נזקי גוף ראש העין – עורך דין נזקי גוף חולון – עורך דין נזקי גוף אבן יהודה – עורך דין נזקי גוף תל מונד

אליוב-גרין עורכי דין

משרד עורכי דין אליוב-גרין
ניסיון של שנים ומתמחים
בשלל תחומים

עורך דין לענייני סכסוך שכנים
עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין
עורך דין סכסוך שכנים
עורך דין פירוק חברה

צור קשר

כל הזכויות שמורות © 2022 | משרד עורכי דין ונוטריון אליוב-גרין

Call Now Button דילוג לתוכן