הסדר נושים בהוצאה לפועל: דרך מהירה ויעילה להתמודד עם החובות בשיתוף פעולה עם MAKO ואתר החדשות N12

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

אודותינו

משרדנו מעניק את שירותיו המקצועיים לאלפי לקוחותיו ובין לקוחותיו ניתן למצוא גם חברות ואנשי עסקים מן הארץ ומחו"ל. תחומי העיסוק העיקריים של המשרד הנם מקרקעין, מיסוי מקרקעין, התחדשות עירונית, ליווי בעסקאות מכר ורכישה של מקרקעין, הסכמים מסחריים, הסכמי שכירות, ליטיגציה, הוצאה לפועל וחדלות פירעון, עריכת חוזים, עריכת צוואות, ייפוי כוח מתמשך ודיני עבודה.

יצירת קשר

מאמרים נוספים
עלינו עורך דין פירוק חברה

איחור במסירת דירה

רכישת דירה חדשה מקבלן הנה לרוב העסקה הגדולה בחיינו, ובמסגרתה יכולים הרוכשים לבנות ולעצב בעצמם את דירתם. יחד עם זאת, לרוב, חותמים הרוכשים על חוזה

קרא עוד »

עורך דין ליטיגציה

למשרד ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים, להם נזקפו הישגים והצלחות משמעותיות, במגוון תחומים הכוללים משפט מסחרי, חדלות פירעון / פשיטת רגל, הוצאה לפועל, דיני חוזים,

קרא עוד »

הסדר נושים בהוצאה לפועל: דרך מהירה ויעילה להתמודד עם החובות

הסדר נושים בהוצאה לפועל הוא הליך שמלווה ביתרונות רבים עבור חייב שמעוניין לסלק את חובותיו בדרך מהירה וקלה, ללא הליך חדלות פירעון ממושך המגביל את החייב ומקשה עליו להתנהל כלכלית

אנשים רבים שנקלעים לחובות אינם מודעים לכך שהם יכולים לקבל הפטר מחובותיהם מבלי להשתתף בהליך של חדלות פירעון עם כל ההגבלות שלצידו. הסדר נושים מהווה חלופה יעילה ומהירה בהשוואה להליכי חדלות פירעון, המאפשר לחייב לקבל הפטר מכלל חובותיו וזאת ללא הסטיגמה הנלווית לאדם שפתח בהליכי חדלות פירעון.

הסדר נושים הוא למעשה הסכם אשר נערך בין חייב שפתח או שטרם פתח בהליכי חדלות פירעון, עם שני נושים או יותר. במסגרת ההסדר הנושים מסכימים לקבל חלק מסכום תביעותיהם הכולל ולוותר על תביעותיהם כלפי החייב.

מנגד, החייב יצטרך לשלם חלק מחובותיו כדי שההסדר ייחשב לתקף. חייב שלא מציית לתנאי הסדר הנושים למעשה מסתכן בתביעה בגין הפרה. החייב יהיה פטור מתשלום חובותיו לנושים רק אחרי שביצע את התשלומים שנקבעו בהסדר כאשר כל חוב שנכלל בהסדר יימחק בתום התקופה שבמהלכה בוצעו התשלומים.

אישור הסדר נושים כאשר סך החובות הוא יותר מ-150 אלף שקלים

חייב שסך חובותיו הוא יותר מ-150 אלף שקלים שהגיע עם נושיו להסדר חוב, רשאי להגיש לבית משפט השלום בקשה לאישור הסדר נושים, כאשר במקביל הוא יצטרך להגיש עותק מהבקשה גם לממונה על הליכי חדלות פירעון. את הבקשה ניתן להגיש לפני קבלת צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון או לאחר מכן.

אחרי שהחייב הגיש את בקשתו לבית המשפט, השופט שדן בבקשה יחליט האם להעביר את הצעתו של החייב לאישור הנושים. אם השופט החליט להעביר את ההצעה לנושים, הוא ימנה מנהל הסדר שתפקידו לנהל את הסדר הנושים.

כל אחד מהנושים המופיעים בבקשה להסדר יקבל הודעה אודות ההצעה להסדר וייקבע עימו מועד לישיבה משותפת עם יתר הנושים והחייב. הצעת הסדר הנושים תאושר על ידי הנושים רק אם רובם הצביעו בעד ההסדר, כאשר אלו שהצביעו בעד ההצעה מהווים 75% מכלל המצביעים בישיבה.

עם סיום הישיבות מנהל ההסדר יעביר לבית המשפט דו"ח המפרט את תוצאות הישיבה בצירוף פרוטוקול. בהמשך, בית המשפט יערוך דיון שבסופו יחליט האם לדחות את הסדר הנושים או לקבלו.

הסדר נושים בהוצאה לפועל כאשר החובות מסתכמים בסך נמוך מ-150 אלף שקלים

במסגרת הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל, החייב נדרש לנסות לגבש עם נושיו הסדר תשלומים לצורך מיצוי אפשרויותיו לגביית החוב, עוד לפני קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. הסדר תשלומים יהיה בהסכמת הנושים ובהסכמת החייב, אך ישנם מצבים שבהם יהיה ניתן לאשר את הסדר הנושים ללא הסכמת כל הנושים וזאת בכפוף לכך שהתקיימה אספת נושים שדנה בתנאי ההסדר והתקבל אישור של רשם ההוצאה לפועל.

אם רשם ההוצאה לפועל סבור שהחייב עומד בתנאים להגשת בקשה לאישור הסדר נושים, על בסיס המידע שנמסר לו במעמד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, הוא יורה לקיים ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים. ישיבה זו תנוהל באמצעות עובד של מערכת ההוצאה לפועל ויזומנו אליה החייב ונושים שצוינו בבקשה לפתיחת הליכים. ישיבה זו תיערך תוך תקופה של 30 יום מהמועד שבו רשם ההוצאה לפועל הורה לצדדים לקיימה. החייב נדרש להגיע לישיבה ולשתף פעולה עם כל הגורמים המשתתפים בה.

אם נציג ההוצאה לפועל הצליח לגבש הסדר תשלומים שקיבל את הסכמתם של כלל הנושים ושל החייב הרי שההסדר יחייב את הצדדים ורשם ההוצאה לפועל יסגור את תיקי החוב הקשורים להסדר התשלומים או לחילופין יחליט להשהות את הליכי הגבייה. יובהר כי הסדר הנושים יחייב אך ורק את הנושים שהגיעו לישיבה והסכימו להיות צד להסדר.

אם התגבש הסדר נושים אך הוא לא התקבל בהסכמתם של כלל הנושים, הסדר הנושים יעבור לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל בכפוף לכך שההסדר לא נוגע לחובות מובטחים והחייב מסכים להסדר.

נושים בעלי חובות מובטחים לא יהיו כפופים להסדר נושים

יודגש כי נושים בעלי חובות מובטחים לא יהיו כפופים להסדר נושים שאושר באספת הנושים מאחר שישנה מורכבות משפטית בהחלת הסדר על נושים מובטחים. לפיכך, במקרה כזה ההכרעה במחלוקת לא תהיה בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל.

אם רשם ההוצאה לפעול סבור כי ישנו סיכוי לאישור הסדר נושים, הוא רשאי לזמן אספת נושים שתתקיים בפניו ובה ישתתפו החייב והנושים שההסדר מתייחס אליהם. באספה זו הרשם ינהל דיון בנושא ההסדר המוצע ובמסגרת הדיון הוא רשאי לערוך לחייב חקירת יכולת אודות יכולתו לפרוע את החובות שבמחלוקת.

עם תום הדיון, הרשם יעביר את ההסדר לאישורם של הנושים המשתתפים באספה בכפוף לכך שהחייב הביע הסכמתו להסדר ולכך שההסדר לא מהווה ניצול לרעה של הליכי חדלות הפירעון.

כיצד מתבצע הלכה למעשה?

כדי להביא לאישור ההסדר שגובש הנושים יתחלקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת כוללת נושים שכבר הגישו תביעות חוב נגד החייב ומנהלים את ההליך בהוצאה לפועל. בקבוצה זו יכללו גם נושים שיש להם חוב מכוח פסק דין וזאת גם אם הם עדיין לא פתחו בהליכים לצורך גביית החוב. כדי לאשר את הסדר הנושים, נדרשת הסכמה של רוב הנושים בקבוצה זו אשר מגיעים להם 75% מהחובות.

הקבוצה השנייה של הנושים כוללת נושים שאינם בהוצאה לפועל, אשר ביחס אליהם נדרש אישור של כל הנושים לצורך גיבוש הסדר נושים.

הסדר נושים שאושר באספה יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישורו של רשם ההוצאה לפועל. הרשם לא יאשר את ההסדר אם הוא סבור שהתמורה שהוצעה במסגרתו לנושה שהתנגד להסדר קטנה יותר ביחס לתמורה שהיה מקבל אם החייב היה מקבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

ליווי משפטי מקצועי יסייע לחייב להימנע מהגבלות

עורך דין מקצועי, מנוסה ומיומן יוכל לערוך עבור החייב את כל הבדיקות המקדמיות ביחס לחובותיו, לבחון אפשרות של גיבוש הסדר נושים וללוות את החייב לפי הצורך במסגרת הגשת בקשה לאישור הסדר נושים לבית המשפט או לרשם ההוצאה פועל. כך החייב יוכל לחסוך לעצמו הגבלות שונות דוגמת עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על חשבון הבנק ועוד שלל הגבלות שבכוחן להקשות ולסרבל את ההתנהלות הכלכלית השוטפת.

משרד עורכי דין אליוב-גרין עוסק בתחום ההוצאה לפועל כולל הסדרי חובות, חדלות פירעון, כינוס נכסים, גביית חובות, ייצוג חייבים וזוכים ואיחוד תיקים.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

https://www.mako.co.il/news-law_guide/2021_q4/Article-e443ddf1c6ded71027.htm?partner=lobby

תוכן עניינים
הסדר נושים

אליוב-גרין עורכי דין

משרד עורכי דין אליוב-גרין
ניסיון של שנים ומתמחים
בשלל תחומים

צור קשר

כל הזכויות שמורות © 2022 | משרד עורכי דין ונוטריון אליוב-גרין

Call Now Button דילוג לתוכן