חוזים - עורך דין חוזים

תוכן עניינים

עורך דין חוזים חייב להיות בקיא בכל הקשור לדיני חוזים.

מכיוון שדיני החוזים חולשים כמעט על כל ענפי המשפט, רצוי לבחור בעורך דין הבקיא בתחום החוזים הספציפי. כך למשל, ישנם חוזים בתחום המקרקעין, דיני החברות, דיני עבודה, חוזים מסחריים, חוזים מול קבלנים, חוזים בין בני משפחה ועוד.

רצוי מאוד שעורך הדין שמטפל בדיני חוזים ועורך חוזים יהיה בעל נסיון עשיר בתחום ובעל ידע בכל מה שקשור לחוזים ולדיני חוזים.

במהלך חיינו כולנו כורתים חוזים מסוגים שונים. בין אם זה הסכם שכירות, הסכם שותפות, הסכם עבודה ,הסכם מכר או כל הסכם אחר.

ישנה חשיבות רבה לכך כי טרם חתימתכם  על הסכם, תפנו לעורך דין מומחה לחוזים אשר ילווה אתכם בתהליך מתחילתו ועד לחתימה.

עו"ד חוזים ידאג להגן על זכויותיכם כבר מתהליך המשא ומתן ועד לחתימה על החוזה.

עורך דין חוזים

עורך דין חוזים

חוזים נכרתים על מנת להסדיר זכויות וחובות בין הצדדים. אך במקרים רבים, צד לחוזה מפר את התחייבויותיו ואז קמה לצד הנפגע עילה להגשת תביעה. על כן, תחום דיני החוזים מכיל גם תביעות וייצוג משפטי בכל הקשור להפרת חוזה ולהפרת הסכמים.

משרדנו מטפל בדיני חוזים ובייצוג בבתי המשפט על כלל ערכותיו בין היתר בסוגיות המשפטיות הבאות: הפרות חוזים, אכיפת חוזים, פיצויים עקב הפרת חוזה, גרם הפרת חוזה, ניהול משא ומתן בחוסר תום לב, קיום החוזה בחוסר תום לב ועוד.

למשרדנו ניסיון עשיר בעריכת הסכמי פינוי בינוי הן מצד בעלי הדירות והן מצד קבלנים / יזמים, עריכת הסכמי עבודה, עריכת הסכמים מסחריים ועוד.

עורך דין חוזה שכירות

בין אם אתה שוכרים או משכירים חשוב שתפנו קודם כל לאותו עורך דין חוזים. בהסכמי שכירות ישנם היבטים רבים הן מצד המשכיר והן מצד השוכר. עורך דין חוזים טוב ידע להגן על משכיר דירה, לשמור על זכויותיו, לשמור על הנכס שלו ולדאוג שיהיו בחוזה השכירות מנגנוני הגנה שיגנו על המשכיר כאשר תהיה הפרה של החוזה. כך גם שוכר צריך לפנות לאותו עורך דין חוזה שכירות על מנת שיעבור על הסכם השכירות עליו הוא עומד לחתום. הזכויות שעורך הדין המומחה לחוזים יבחן הן בין היתר -דרישות לא מידתיות מצד המשכיר בכל הנוגע לטיפול בנכס, תשלומים לא סבירים, ערבויות גבוהות וגם דרישות לא חוקיות. אל תזלזלו בחשיבותו של הסכם שכירות, לעיתים אנשים שוכרים דירה ורק לאחר החתימה מבינים שהדרישה מהם היא לא סבירה בכל הקשור לשמירה על הנכס ומשכיר הדירה הטיל עליהם אחריות בגין סוגיות שלא היו מוטלות על השוכרים אם עורך דין היה עובר על ההסכם קודם לחתימה. כמו כן, מצד המשכירים קל וחומר שהם צריכים לפנות לעורך דין אשר מומחה בהסכמי שכירות על מנת שידע להכניס להסכם השכירות הגנות שיגנו עליהם מפני נזקים לדירה, ערבויות, פלישות או שוכר שלא משלם וכיוצא בזה.

עורך דין חוזה דירה

כאשר ניגשים לקנות או למכור דירה ישנה חשיבות גבוהה לפנייה לעורך דין חוזה מכר. עורך דין מכר דירה מומחה שידאג לכך שהעסקה תתבצע בצורה חלקה וללא מוקשים בדרך. כאשר קונים דירה לאותו עורך דין רכישת דירה יש תפקיד חשוב בכל הנוגע לבדיקות המקדמיות – הן לבדיקה התכנונית והן לבדיקה המשפטית. לא פעם לקוחות משרדינו זכו בדיקות מקדמיות אשר גילו לא אחת, כי קיימת מניעה לביצוע העסקה למשל, עקב עיקולים הקיימים על הדירה, הדירה נמכרה לאדם אחר וקיים חשש לתרמית ו/או עסקאות נוגדות. תוכלו להיכנס למאמר עורך דין מקרקעין על מנת לקרוא מאמר מעמיק יותר בעניין עסקאות מכר ורכש. על כל פנים, חשוב לפנות לעורך דין בכל מקרה של הפרת חוזה הדירה על מנת שידע לעמוד על זכויותיכם ולתבוע בבית המשפט את אשר מגיע לכם.

עורך דין חוזה עבודה

חוזה העבודה מבטא את כלל ההסכמות וההבנות שבין המעסיק לעובד, ומטרתו העיקרית היאל הסדיר את יחסי העבודה בין הצדדים ולהגן עליהם.
החוק אינו מחייב את המעסיק והעובד לחתום על חוזה עבודה ביניהם, אך חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) מחייב כל מעסיק למסור לעובד הודעה על תנאי עבודתו לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ההודעה תימסר בכתב ועליה לפרט את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו.
לפני שניגשים לחתום על הסכם עבודה מול מעסיק חשוב לפנות לעורך דין חוזה עבודה על מנת שידאג לשמור על זכויותיכם. למשל ישנם מקרים בהם מעסיקים מחתימים את העובדים על חוזה הכולל סעיפים המנוגדים לחוקי מדינת ישראל בכלל וחוקי העבודה בפרט. כמו כן, לעיתים המעסיקים מחתימים את העובדים על סעיפים המנוגדים לחוק ואותו עובד אינו מודע לכך שסעיפים אלה אינם מחייבים אותו גם אם הוא חתם על החוזה. עוד דבר שעובדים לא יודעים הוא שחוזה עבודה יכול רק להוסיף על הזכויות שיש לעובד על פי החוק, ואינו יכול לבטל זכויות  המוקנות לו מכוח חוקי העבוד, גם אם העובד עצמו ויתר עליהם. כאשר יש הפרת חוזה עבודה עורך דין הסכם עבודה ידע לשמור על זכויותיכם אשר מגיעים לכם.

עורך דין הסכם שותפות

כאשר מקימים שותפות כלשהי מומלץ לפנות לאותו עורך דין חוזים המתמחה בחוזה שותפות על מנת שידאג להסדיר את הזכויות בין השותפים.
 ישנם דברים רבים שעל עורך הדין לבחון, כך למשל, השותפים זכאים לנתח מרווחי השותפות כפי המוסכם ביניהם, ובניגוד לצורות אחרות של התאגדות, כגון חברה בע"מ, הם חבים בחובות השותפות באופן אישי, ביחד ולחוד. עם זאת, שותף יכול להיות "שותף מוגבל", ובמקרה כזה אותו שותף לא יהיה חייב בחובות השותפות מעבר לסכום השקעתו ההתחלתית, אך חלות עליו מגבלות מסוימות שאינן חלות על שותף כללי (שותף שאינו מוגבל). שותפות בה קיים שותף מוגבל נקראת שותפות מוגבלת והיא למעשה מעין גוף משפטי המצוי בין החברה ובין השותפות. בשותפות יכולים להתאגד שני חברים ויותר. החוק הישראלי מגביל את מספר השותפים הכלליים לעשרים, פרט לשותפויות של עורכי דין ורואי חשבון, שבהן אין הגבלה על מספר החברים (עד מרץ 2010 הוגבל מספר החברים בשותפויות כאלה לחמישים חברים). ניהול העסקים באמצעות שותפות הוא צעד מקובל, ויש בו מספר יתרונות לעומת ניהולם באמצעות חברה, כאשר היתרון העיקרי הוא חוסר הפורמליות הנדרש לשם כך. השותפות אינה חייבת בתזכיר ובתקנון, אין צורך באסיפות בעלי מניות לשם ניהולה, ופירוקה פשוט בהרבה מפירוק חברה. חסרונה העיקרי הוא חבותם האישית של חברי השותפות בחובותיה, זאת לעומת "מסך ההתאגדות" המבחין בין חובות חברה בע"מ, עמותה או אגודה שיתופית, ובין רכושם האישי של חבריה. כאשר מופר הסכם שותפות עו"ד חוזה שותפות ידע לעמוד על זכויותיכם בבית המשפט.

לאחר שדיברנו על החלק הנפוץ ביותר של ההסכמים הקיימים כיום, כעת נפרט על ההפרות ותוצאותיהן. כמו כן יש לציין כי ישנם עוד סוגים רבים של הסכמים.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, קובע את הסעדים שניתן לקבל כתוצאה מהפרת חוזה, ומהווה השלמה לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973.
החוק קובע שלושה סוגים עיקריים של סעדים כתוצאה מהפרת החוזה:

1.ביטול החוזה

2.אכיפת (קיום) החוזה

3.פיצויים

מכיוון שביטול החוזה ואכיפתו הם שני סעדים מנוגדים לא ניתן לתבוע את שניהם במקביל, ואולם ניתן לתבוע אחד מהם ופיצויים בנוסף, או רק פיצויים.

כמו כן עורך דין חוזים ידע להקים מנגנון של פיצויים מוסכמים בחוזה. צדדים לחוזה יכולים להסכים מראש על גובה הפיצויים שישלם צד אחד לשני במקרה של הפרת החוזה. כדי לקבל פיצויים מוסכמים אין צורך להוכיח כי נגרם נזק כתוצאה מהפרת החוזה, ומספיק להראות שהייתה הפרה. חשוב לזכור שלבית המשפט יש סמכות להפחית (אבל לא לבטל) את סכום הפיצויים המוסכמים.

עורך דין המומחה לחוזים ידע להגיד לכם האם עומדת להיות הפרה צפויה של החוזה. הפרה צפויה הינו מצב בו טרם התרחשה הפרה של החוזה, אך אחד הצדדים הודיע כי הוא אינו מתכוון לקיים את החוזה או שמסתמן כי אחד הצדדים לא יוכל/לא ירצה לקיים את החוזה. חשוב שתדעו, שהפרה צפויה מאפשרת לקבל פיצוי גם לפני ההפרה בפועל. כמו כן, במקרה שאתם הצד הנפגע תרצו לתבוע את אכיפתו של החוזה ינתן צו לאכיפת החוזה רק בהתאם למועד המקורי לביצוע כפי שנקבע בחוזה.

באליוב-גרין משרד עורכי דין עורכי דין המומחים להסכמים החל מעריכת חוזים, מעבר על חוזים וניהול הליך בבית המשפט עקב הפרה של חוזה.

עורך דין חוזים במרכז

מטרת הכתובים באתר אינם בשום אופן לשם יעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית, והשימוש בהם באחריות בלעדית של הקורא. הכתובים באתר מהווים תיאורים כלליים בלבד ובלתי מחייבים.

קבע עכשיו פגישת יעוץ בחינם!

0 %
תיקים שנוצחו
0 %
ייעוצים שצלחו
0 %
פשרות שהושגו
0 %
תיקים של לקוחותינו שנדחו
אליוב-גרין עורכי דין

משרד עורכי דין אליוב-גרין
ניסיון של שנים ומתמחים
בשלל תחומים

עורך דין לענייני סכסוך שכנים
עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין
עורך דין סכסוך שכנים
עורך דין פירוק חברה

צור קשר

כל הזכויות שמורות © 2022 | משרד עורכי דין ונוטריון אליוב-גרין

Call Now Button דילוג לתוכן